1

International Dialogue

1982
Taina Bisericii şi a Euharistiei în lumina tainei Sfintei Treimi - Munich 1982
1987
Credinţa, tainele şi unitatea Bisericii - Bari 1987
1988
Taina Preoţiei în structura sacramentală a Bisericii, mai ales importanţa succesiunii apostolice pentru sfinţirea şi unitatea poporului lui Dumnezeu - Valamo 1988
1990
Declaraţia de la Freising - Freising 1990
1993
Uniatismul, metodă de unire din trecut şi căutarea actuală a deplinei comuniuni - Balamand 1993
2007
Consecințele ecleziologice și canonice ale naturii sacramentale a Bisericii. Comuniune eclezială, conciliaritate și autoritate - Ravenna 2007
2016
Sinodalitatea și primatul în decursul primului mileniu: către o înțelegere comună în slujba unității Bisericii - Chieti 2016
2023
Sinodalitate și Primat în al doilea mileniu și astăzi - Alexandria 2023
EN FR DE GR
IT RO RU SR