Keyword: First millennium

2016
Саборност и примат током првог миленијума: према заједничком разумевању у служби јединства Цркве - Chieti 2016