Keyword: Proselytism

1993
Унијатизам – метод за васпостављање јединства у прошлости и садашње трагање за пуним општењем - Balamand 1993
1990
Декларација Шестог пленарног састанка Мешовите међународне комисије - Freising 1990